សិក្ខាសាលា​ស្ដីពី​”ចម្លាក់​ស្បែក​”​

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ ទី២៤​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២៤​ កម្មវិធី​សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី​វិទ្យាល័យ​ព្រែកលៀប​ បាន​ក Read more

ការរៀន និងបង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

ពិសោធន៍៖ ប្រើប្រាស់កម្មវិធី PhET និងឧបករណ៍ពិសោធន៍ផ្ទាល់ដើម្បីពិសោធន៍វាស់ចរន្តនិងតង់ស្យុងនៃសៀគ្វី។ -មុខវិជ Read more

ដំណាំលើទឹករបស់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

ដំណាំលើទឹកនៃវិទ្យាល័យព្រែកលៀបជាបន្លែសុវត្ថិភាពដោយមិនប្រើថ្នាំគីមីសម្លាប់សត្វល្អិតទេ ការដាំគឺនៅក្នុងផ Read more

ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវលេីការងារគម្រោង​ របស់ក្រុមជីវវិទ្យា នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវលេីការងារគម្រោង​ របស់ក្រុមជីវវិទ្យា នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រ Read more

សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនមុខវិជ្ជា អប់រំកាយ និងកីឡា ថ្នាក់ទី៨

សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀន . ថ្ងៃសុក្រ ទី3 ខែឧសភា ឆ្នាំ2024 . មុខវិជ្ជា : អប់រំកាយ និងកីឡា . កម្រិតថ្នាក់ទី 8NGS-C2 . មុខវិជ្ Read more

សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនមុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា

សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនមុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៖ 12NGS-B1 ជំពូក3៖ អាស៊ីត-បាស មេរៀនទី១៖ ទ្រឹស្ដីអាស៊ីត-បាស ពិស Read more

សម្មភាពប្អូនៗក្លឹបបំណិនជីវិត និង CLEANប្រមូលផលបន្លែខាត់ណា ដែលដាំក្នុងផ្ទះបន្លែ Hydroponics

សម្មភាពប្អូនប្រមូលផលបន្លែខាត់ណា ដែលដាំក្នុងផ្ទះបន្លែ Hydroponics នៃវិទ្យាល័យព្រែកលៀប -អនុវត្តដោយ: ប្អូនៗក្លឹបបំ Read more

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំខែធ្នូ

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន_ធ្នូ

សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនមុខវិជ្ជាបំណិន “របៀបធ្វើបង្អែម”

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានបង្កើតគ Read more

កម្មវិធីជំនួបអាណាព្យាបាលសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនតាមមុខវិជ្ជា ប្រចាំត្រីមាសទី១

នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅវិទ្យាល័យព្រែកលៀប កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី បានរៀបចំកម្មវិធីជំនួបអា Read more