ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ក្លឹបផែនដីវិទ្យា នៅឧទ្យានជាតិភ្នំតាម៉ៅ

សកម្មភាពប្អូនៗ មកពីក្រុមដែលសិក្សាទៅលើប្រធានបទ ការអភិរក្សសត្វព្រៃ នៅក្នុងក្លឹបវិទ្យាសាស្រ្តផែនដី នៃវិទ្ Read more

(Khmer) វេទិកាពិភាក្សាស្វែងយល់ពីការងារពិធីករ និងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលប្រជុំជំនាន់ថ្មី នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀប បានរៀប Read more

ការរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀបចំប្លង់ដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សសម្រាប់ការងារគម្រោង និងក្លិបសិក្សា

ថ្ងៃច័ន្ទទី០៨-ឧសភា-២០២៣ នៅសាលប្រជុំជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀបចំប្លង់ដល់ប្អ Read more

សកម្មភាពសិស្ស ចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយបណ្ណ ព្រះស្រីឦសានវរ័្មន

សកម្មភាពសិស្ស ចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយបណ្ណ ព្រះស្រីឦសានវរ័្មន ដើម្បីសិក្ស Read more