ការរៀន និងបង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

ពិសោធន៍៖ ប្រើប្រាស់កម្មវិធី PhET និងឧបករណ៍ពិសោធន៍ផ្ទាល់ដើម្បីពិសោធន៍វាស់ចរន្តនិងតង់ស្យុងនៃសៀគ្វី។ -មុខវិជ Read more

ដំណាំលើទឹករបស់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

ដំណាំលើទឹកនៃវិទ្យាល័យព្រែកលៀបជាបន្លែសុវត្ថិភាពដោយមិនប្រើថ្នាំគីមីសម្លាប់សត្វល្អិតទេ ការដាំគឺនៅក្នុងផ Read more

សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនអប់រំកាយ និងកីឡា

សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀន ថ្ងៃទី3 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2024 មុខវិជ្ជា អប់រំកាយ និងកីឡា កម្រិតថ្នាក់ទី 7NGS-B2 មុខវិជ្ជារង : មេ Read more

ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវលេីការងារគម្រោង​ របស់ក្រុមជីវវិទ្យា នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវលេីការងារគម្រោង​ របស់ក្រុមជីវវិទ្យា នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រ Read more

ពិធីដាំផ្កាសន្តិភាព (Flowers of Peace)

ពិធីដាំផ្កាសន្តិភាព (Flowers of Peace) វរវាងដៃគូសហការ HWPL, International Peace Youth Group ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា និងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី Read more

ពិធីបិទការប្រកួតពានរង្វាន់ AIA ជើងឯកកុមារ U14 និងU16 លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៤🏅🏆⚽️

ពិធីបិទការប្រកួតពានរង្វាន់ AIA ជើងឯកកុមារ U14 និងU16 លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៤🏅🏆⚽️ ក្រុមបាល់ទាត់U16 វិទ្យាល័យព្រែកលៀប (សាល Read more